Om Skovbo Jernbane-Arkiv

Kataloget indeholder en oversigt over rullende materiel fra DSB og danske privatbaner, samt en lille del fra udenlandske baner, som kører eller har kørt på danske skinner.

Tegningerne viser materiellet ved udrangeringen, ellers er andet anført her i kataloget eller på selve tegningen.