Nyeste Tegninger

BaneTypeTegnings Nr.LitraBeskrivelseOpdateret
VLTJMotorvogne02-003-0139SmDo. fra modsatte side04.10.06
VLTJMotorvogne02-003-0136YBMSkinnebus, ex. SJ YBo6 “Daddelæske”04.10.06
VLTJMotorvogne02-003-0013YBMDo.04.10.06
VLTJMotorvogne02-003-0027YBMDo.04.10.06
VLTJPersonvogne02-011-0036ABoggie personvogn04.10.06
VLTJPersonvogne02-011-0037CBoggie personvogn, ex. DSB CP04.10.06
VLTJPersonvogne02-011-0080SpBivogn til skinnebus - serie 1. Flere varia04.10.06
VLTJPersonvogne02-011-0081SpDo.04.10.06
VLTJRejsegodsvogne02-020-0030SbBagagevogn til skinnebus ”Rumpeged”04.10.06
Kombinerede rejsegods- og personvogne02-014-0014DKomb. Post-, Person og Rejsegodsvogn04.10.06