Vemb - Lemvig - Thyborøn Jernbane

TypeTegnings nr.LitraNummer SerieBeskrivelse
Motorlokomotiver02-002-0014ML12Frichs 750HK diesel - Marcipanbrød
Motorlokomotiver02-002-0044ML14 > 24MaK G1100BB diesellokomotiv
Motorlokomotiver02-002-0045-15Pedershåb rangertraktor
Motorlokomotiver02-002-0054ML26ex. DSB MX
Motorlokomotiver02-002-0116-81Frichs rangertraktor, ex. DSB 81
Motorlokomotiver02-002-0125ML15 > 25MaK V100 diesellokomotiv
Motorvogne02-003-0013YBMD 16Do.
Motorvogne02-003-0027YBM17 (II)Do.
Motorvogne02-003-0136YBM12 - 17Skinnebus, ex. SJ YBo6 “Daddelæske”
Motorvogne02-003-0138Sm9 - 13, 15Scandia skinnebus serie 1, flere varianter
Motorvogne02-003-0139Sm9 - 13, 15Do. fra modsatte side
Personvogne02-011-0036A2Boggie personvogn
Personvogne02-011-0037C3Boggie personvogn, ex. DSB CP
Personvogne02-011-0080Sp9 - 10Bivogn til skinnebus - serie 1. Flere varia
Personvogne02-011-0081Sp11Do.
Rejsegodsvogne02-020-0030Sb1 - 2Bagagevogn til skinnebus ”Rumpeged”